1.problemin belirlenmesi
2.verilerin toplanması
3.hipotez kurma