AMAÇ ve KAPSAM
Şaraplarda , biralarda , meyve suları ve benzerlerinde ve alkolsüz içeceklerde alkol miktarının gravimetrik olarak tayinine dairdir.

PRENSİP
Materyaldeki alkolün destilasyonla ayrılarak elde edilen alkol–su karışımının piknometre ile yoğunluğunun tespit edilip tablo yardımı ile alkol muhteviyatının belirlenmesi ilkesine dayanır.


ALET – EKİPMAN

  • Analitik terazi; 0,001 g duyarlılıkta
  • Su banyosu
  • Destilasyon düzeneği
  • Piknometreler (100 ve 50 mL.lik) Reischauer veya boot tipi
  • Genel laboratuvar araç ve gereçleri



KİMYASALLAR

  • 1 N NaOH: 4 g NaOH suda çözülerek 100 mL ye tamamlanır.
  • Köpük önleyici


İŞLEM
Karbondioksit içeren örneklerde , kaptan kaba aktarmak sureti ile karbondioksit giderilir.

300-500 mL’lik bir destilasyon balonuna 100 mL örnek alınır. Sıcaklık not edilir ve 50 mL saf su eklenir. Balon destilasyon düzeneğine bağlanarak 100 mL civarında destilat elde edilir ve not edilen sıcaklıkta 100 mL’ ye tamamlanır. (Bazı numunelerde özellikle taze şaraplarda köpüklenme olur, küçük bir miktar köpük önleyici kullanılarak bu önlenebilir.) Anormal miktarda CH3COOH ihtiva eden şaraplar destilasyona başlamadan önce 1 N NaOH kullanılarak nötralleştirilmelidir. (Normal tat ve kokudaki şaraplar için bu işleme gerek yoktur.)

Temizlenmiş piknometre taze destile edilmiş su ile tamamen doldurulur. Tıpası kapatılır ve piknometre , işaret çizgisi su seviyesinin altında kalacak şekilde sabit sıcaklıktaki su banyosuna daldırılır. 30 dakika sonra tıpa çıkarılır ve kapiler boru ile menüsküsün tabanı işaret çizgisine teğet olacak şekilde ayarlanır. Rulo yapılmış küçük bir filtre kağıdı ile piknometrenin boyun içi kurulanır, kapatılır ve 15 dakika süreyle oda sıcaklığındaki suya daldırılır. Piknometre çıkarılır, kurulanır ve 15 dakika bekletildikten sonra tartılır. Boş piknometre aseton ile yıkanır ve havada iyice kurutulur. Oda sıcaklığına getirilir, tıpa kapatılır ve tartılır. İki tartım arasındaki fark suyun ağırlığını verir.

Yukarıda elde edilmiş olan örnek destilatının da aynı şekilde işleme tabi tutularak ağırlığı tayin edilir.

HESAPLAMA

Özgül ağırlık = S / W
S: Örnek destilatının ağırlığı , g
W: Destile suyun ağırlığı , g
Elde edilen özgül ağırlık yardımıyla tablodan % alkol karşılığı bulunur.

KAYNAK
Official Methods of Analysis of AOAC International -1995
Metod no:935,21-920,57-945,06-913,02



Bira, Şarap, Meyve Suları, Alkolsüz İçeceklerde Alkol Tayini

http://www.forumfood.org/zyr/dosyalar/1abb50564f.doc