Trametes versicolor ile ilgili biyosorpsiyon tezi
http://www.forumfood.org/zyr/indir.p...cd1ae1ff65.pdf

Biyosorpsiyon ile ilgili iyi bit tez
http://www.forumfood.org/zyr/indir.p...d5723a1e19.pdf