AMAÇ

İşletmemizde ürün geliştirme ve yeni ürün tasarlama çalışmaları bu prosedürde açıklanmış ve uygulanacak olan sürecin detayları ortaya konmuştur.

KAPSAM

İşletmede yeni ürünlerin tasarlanması ve var olan ürünlerin geliştirilmesi için gerekli olan tüm çalışmalar bu prosedürün kapsamıdır