Risk değerlendirme formu, örnek olması açısından paylaşıyorum.