Domates konservesi için orta irilikte, düzgün şekilli, eti sert, çekirdek evleri küçük ve az çekirdekli, koyu kırmızı renkli olan çeşitler seçilir.