Prof. Dr. Canan Karatay?a geçici olarak meslekten men cezası verilmesine karar verdi.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Prof. Dr. Canan Karatay?ı tıbben geçerli bir yöntem olarak uygulanan gebelikte şeker yükleme testinin hastaları zehirlediğini söyleyerek hastaları kaosa sürüklediği ve hekimleri küçük düşürdüğü gerekçesiyle şikâyet etmişti.

Dernek şikâyetinde Karatay?ın uzmanlık dışı bir konuda tıbbi değerlendirme yaptığı, bilimsel olmayan açıklamalarla halk sağlığına zarar verdiği, kendi reklamını yaptığı, tıbbi bir konuyla ilgili ihtilafında kendisiyle farklı düşünen hekimlerle etik olmayan tartışma yöntemlerini kullandığı iddialarında da bulunmuştu.

5 doktorun oluşturduğu İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, 6 Ekim tarihli son toplantısında, Karatay?ın Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kurallarını ihlal ettiği, bilim dışı söz ve tutumlarına, meslektaşlarını kötülemeye ısrarla devam ettiği gerekçesiyle geçici olarak meslekten alıkoyma cezasıyla cezalandırılmasına oybirliğiyle karar verdi.*

Karatay?ın yazıyı almasından itibaren 15 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Karatay?ın cezası Yüksek Onur Kurulu?nda da görüşülecek. Eğer onanırsa uygulamaya geçilecek.

[ucluhaber]