PINAR BURSALI 18/10/2011
20070212031

YANIT YÜZEYLERİ METODOLOJİSİ
(RESPONSE SURFACE METODOLOGY, RSM)
İki veya daha fazla değişken yardımıyla tanımlanan yüzeylerin matematiksel ve istatistiksel tekniklerin yardımı ile modellenmesidir. Kalitenin iyileştirilmesi, değişkenliğin azaltılarak ürün performansının ve sürecin iyileştirilmesi çoğunlukla doğrudan RSM kullanılarak başarılır (Montgomery, 2001). Yöntem ilk kez G.E.P Box ve K. B. Wilson tarafından 1951'de ortaya atılmıştır. Yanıt yüzey metodu, süreç açısından en iyi yanıtın bulunması için faktörlerin belirlenmesini, süreçte etkin olan faktör seviyelerinin bulunmasını, mevcut koşullarda elde edilen bir kalite düzeyinin üzerinde bir ürün kalitesi sağlanabilmesi için yeni üretim koşullarını belirlemeyi, yanıt ve nicel faktörler arasındaki ilişkiyi bir modelle tanımlamayı sağlar. Literatürde, deney tasarımında RSM uygulanmış çok sayıda çalışma mevcuttur (Karnik ve vd, 2007; Manoharan, 2007; Data ve vd, 2006; Claire ve vd, 2003).


http://www.forumfood.org/zyr/indir.p...13bfc6f7e5.doc