Sıra No / Cihaz Adı, Markası Modeli / Kalibrasyon Tarihi / Bir Sonraki Kalibrasyon Tarihi / Kullanıldığı Yer / Sertifika No

şeklinde 6 sütunlu ve .... satırlı bir tablo oluşturulur.