İhracat maliyetlerinizi aşağıya çekmek ve Türk üreticisini dünyadaki rakipleri ile rekabet edebilir duruma getirmek için uygulanan bu kanun hakkında ufak bir sunum.