1. Gelen malzemenin uygunluğu onaylandıktan sonra teslim alın. 2. Gelen malzemelerin evrakları ( irsaliye ve faturaları ) yetkililer ulaştırın. 3. İlk giren ürünü ‘’FIFO – ilk giren ilk çıkar’’ prensibine göre depoda istiflemesini yerleştirmesini yapın. 4. Malzemelerin raflarda ve deponun diğer istifleme alanlarında dizilişi sırasında önceden gelen malzemeler öne çekilir ve yeni malzemeler arkaya konulur. Üretime gönderilecek malzemeler her zaman ön sıradan seçilmelidir.
5. Gelen hammaddelerin spektler ve sipariş formuna uygun olmaması durumunda üzerine ‘’Kullanmayınız’’ etiketi yapıştırılır. 6. Depoya alınan hammaddeleri kontaminasyon (bulaşı) önleyecek şekilde sınıflandırarak (koliler, kutular, vb.) depolayın,