http://www.speedyshare.com/143289807.htmlDünya domates üretimi 1994 yılında 77.540.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Bunun 12.085.000 tonu ABD, 8.935.000 tonu Çin, 6.300.000 tonu Türkiye, 5.259.000 tonu İtalya, 5.029.000 tonu Hindistan ve 4.600.000 tonu da Mısır tarafından üretilmiştir. ABD’nin üretimdeki payı % 15 seviyesindedir. Türkiye’nin toplam üretim içindeki payı ise % 8 seviyesinde bulunmaktadır.