1.AMAÇ

Bu prosedürün amacı, personelin ve gerekli olduğu durumlarda ilgili tarafların, uygun eğitim ve beceri yönünden ihtiyaçlarını belirlemek, eğitimlerini ve bilgilendirilmelerini sağlamak için uygulanacak yöntemlerin belirlenmesidir. Tüm yönetim sistemlerini kapsar.