El yıkama, kişisel hijyenin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Kişisel hijyen de ürün güvenliği için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Elle; ürün, üretim aparatları ve diğer insanlara riskli mikrobiyal bulaşılar olabilmektedir. Bu açılardan önemi tartışılmaz olan el yıkama konusunun iyi anlaşılarak etkin bir şekilde ve aksatılmadan tüm personel tarafından gerçekleştirilmesi için bu talimat hazırlanmıştır. Bu talimat, Hijyen ve Sanitasyon Prosedürü doğrultusunda eksiksiz ve sürekli hijyen sağlanması için gereklidir.


http://www.forumfood.org/zyr/indir.php?file=84a9124709.rar