Taze etlerde bozulmanın belirgin hale gelmesi için yüzeyde 1 cm2’lik alandaki mikroorganizma sayısının ne kadar düzeye çıkması gerekir?
o 106-108
 Soğukta saklanan etlerde daha çok hangi bakteriler bozulma yapar?
o Pseudomonas-Alcaligenes grubu