Semra Hanımın nın sorduğu sorular(%70)
*etin tanımı
*yetişkin bir insanın günlük tüketmesi gereken et ve protein miktarı
*Türkiye de yıllık et tüketimi ..g/kg
*et proteinlerinin sınıflandırılması
*klasik kesim ve modern kesim arasındaki farklar
*keçi eti ile koyun etinin farkı
*damgalama çeşitleri,damganın üzerinde bulunması gerekenler
*ette mikroorganizmaların önemi( genel olarak)
*DFD etler
*biyolojik değer
*perimizyum
*karkasın tüm kısımlarının isimleri
!! kasın kasılması,postmortem glikolizis,etin olgunlaşması,kanın iyi akıtılması,kasın ete dönüşümü,rigor mortis konularından soru gelmedi.

Akif Beyini soruları(%30)
*kanatlı etlerinin dondurulmasında dikkat edilmesi gereken faktörler
*balıkların soğutulması,muhafazası