İşyerinde Disiplin Yönetimi
GİRİŞ
Disiplin, çalışanların örgütsel kural, düzenleme, politika ve normlardan sapmalarını engelleyen ve düzelten eylemleri kapsar. Disiplin kavramı cezayı çağrıştırmakla birlikte, ceza uygulaması ile sınırlı değildir. Disiplin soruna, işgörene ve duruma göre farklılık gösteren bir olgudur.
Kargaşanın önlenmesi sosyal barışın kurulması için disiplin, toplumsal yaşamın her yönünde gerekli ve kaçınılmaz bir öğedir (Avşar oğlu, 1967: 15). Disiplinin temel amacı işgörenin işletmenin performans standartlarına uygun olarak davranmasını sağlamaktır. İşgören işin gereklerini yerine getirmede başarısız olduğunda disiplin eylemi ile karşı karşıya kalır. Bekleneni yerine getirmedeki başarısızlık doğrudan doğruya işgörenin yapmakta olduğu işlerle ilgili olabileceği gibi, kural ve düzenlemelerle de ilgili olabilir.

Sunum Tekniklerine Giriş
Etkili bir sunum yapmanın temel amacı; hızlı ve anlaşılır bir şekilde konuya giriş yapmak, yaptığınız veya yapacağınız işin özünü açıklamak, dinleyicilerin tepkilerini anlamak ve finale doğru sıkılmadan ve katılımcıları sıkmadan projenizi anlatmaktır.
Sunum hazırlarken, sunumun temiz, derli toplu, çok fazla detayla kafa karıştırmayan ve rahat takip edebilen bir sunumu sahip olması gerekir. İyi bir görünümlü bir sunum dinleyicinin ilgisini çekecektir. Yazı stillerine önem verin. Sunumda yer alan yazılarımızın büyüklüğüne ve stiline dikkat etmeliyiz. Buna dikkat ettiğimizde dinleyicinin daha iyi anlamasına ve takip etmesini sağlayacaktır. Eğer dikkat edilmezse dinleyiciler kolay okuyamayacakları ve kolay takip edemeyecekleri için sunumdan bir şey anlayamayacaktır. Mümkün oldukça italik yazı tipini kullanmamız tercih edilir. Bunun yerine kalın ve düz yazı tipleri dikkat çekecektir. Eğer sunumda önemli bir yer varsa altını çizerek ilgisini çekmesini sağlayabiliriz.
Tutarlı olun: Bir örnekle açıklamak gerekirsek, sunumunuzda bir yerinde fikrinizin avantajları var dezavantajları yok derseniz, başka bir yerde de dezavantajından söz ederseniz inandırıcılığınız kalmaz, sunumdaki her bir noktanın önceden düşünülmüş ve tutarlılığının kontrol edilmesi gerekir.
Organize olun: Sunumunuzu özet, problem, çözüm, market, takım, finans gibi bölümlere ayırın.
Hemen ilgiyi uyandırın: Sunumda ilgi uyandırmak gerekir. Çünkü karar ilk dakika içinde verilir. İlgiyi problemin ne olduğunu, nasıl çözüm olacaksınız, nerede fark yaratacaksınız gibi yanıtlara yer verilmelidir.
İçeriği belirleyin: Sunumda olmazsa olmazlardan biri içeriktir. İçerikten kasıt, pazarı ve potansiyeli tanımlayın, ürün veya hizmetin hangi probleme çözüm bulacağını, ürünün avantajını ve iş modelini ve rekabet analizi sorularına cevap verin.
Hikâyenizi anlatın: Sunumunuza etkili bir hikâyeniz ile başlayın. Bu sayede dikkatler sizin üzerinizde olacaktır.
Çözümünüzü sunun: Ürün veya hizmetinizin ne gibi sorunları çözdüğünü anlatın. Bugüne kadar başardıklarınızdan kısaca söz edin.