1-AMAÇ
Nihai ürün ve bazı hammaddelerde bulunan yağ miktarını ve kalitesini araştırmak.


3. KULLANILACAK CİHAZLAR:
• Soxhlet cihazı 250 ml lik dibi düz balonlu
• Etüv
• 0,01 g hassasiyetli analitik terazi
• Kartuş
• Su banyosu

4.UYGULAMA

4.1)- Numune çok ince öğütülerek 10 gramı kartuşa alınır. Süzgeç kağıdı veya yağsız pamuk ile kartuşun ağzı kapatılır.
4.2)- Kartuş ve içindekiler 15-30 dakika etüvde kurutulur.
4.3)- Soxhlet balonu içi boş olarak tartılır. Daha sonra kartuş içindeki numune Soxhlet cihazına konur ve balona 150 ml petrol eteri katılarak 3-4 saat yağı extrakte edilir.
4.4)-Bu süre sonunda Soxhlet balonu alınır ve su banyosunda petrol eteri buharlaştırılır.
4.5)- Balon soğutulur ve tartılır.Üzerine 50 ml benzen –alkol-fenolftaleyn çözeltisinden katılır. 0,05 N ayarlı potasyum hidroksit çözeltisi ile pembe renk oluşana kadar titre edilir.Titrason sonunda balon içindekiler bulanık olursa 50 ml daha benzen –alkol-fenolftaleyn karışımından konularak titrasyon sürdürülür.
4.6)- Numune katılmaksızın 50 ml çözelti katılarak bir şahit deney daha yapılır.Bu deney sonucunda bulunan değer esas tayin sonucunda bulunan değerden çıkarılır.
V x 1,41
Asitlik = ___________ x100

M1-M
S = Deney numune ağırlığı (g)
V = Titrasyonda harcanan 0,05 N potasyum hidroksit çözeltisi miktarı (şahit deneyde harcanan miktar düşüldükten sonra (ml)
M1- = Soxhlet balonunun boş kütlesi (g)
M = Soxhlet balonunun extrakte edilen yağ ile birlikte kütlesi (g)