“Gıda Ürün Etiketlerinde Beslenme ve Sağlık Beyanlarına İlişkin Türkiye ve AB'deki Yasal Düzenlemeler Konferansı” 2 Haziran’da İstanbul’da Toplandı

Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen, "Gıda Ürün Etiketlerinde Beslenme ve Sağlık Beyanlarına İlişkin Türkiye ve AB'deki Yasal Düzenlemeler" konulu konferans, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, AB Komisyonu Gıda Kanunu Beslenme ve Etiketleme Bölümü Başkanı Dr. Basil Mathioudakis ve Avrupa Birliği Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden Dr. Hans Verhagen katılımıyla 2 Haziran'da İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Baþkanı Þemsi Kopuz, Etiket tebliðinin çıkmasından sonra üreticilerin rahatlayacaðını ve yabancı sermaye akıþının baþlayacaðını belirterek, fonksiyonel gıda pazarının orta vadede 5 milyar dolarlık bir hacme ulaþacaðını kaydetti.


Kopuz, fonksiyonel ürünlerin etiketlerinde saðladıðı katkının belirtilmesinin standardize edilmesine dönük etiketleme tebliðinin 15 gün içinde çıkacaðını söyledi. TGDF Baþkanı, bu tebliðin çıkmasından sonra yabancı sermayenin de Türkiye'ye akmaya baþlayacaðını belirtti. Kopuz, gayrimenkul alanında yatırımlarıyla dikkat çeken Dubaili iþadamlarının da Türkiye'de tarım ve gıda yatırımları ile de ilgilendiklerini kaydetti.


TGDF Baþkanı Þemsi Kopuz, konferansın açılıþında yaptıðı konuþmada, beslenmenin yanı sıra saðlıða yararlı içerik taþıyan ürünler anlamına gelen fonksiyonel gıdalar pazarının, çok önemli bir geliþme gösterdiðini söyledi. Kopuz, Fonksiyonel gıdalarda, ürünlerin beslenmenin yanında saðlıða saðladıðı katkıların bilimsel verilere dayanması, gerçeðe aykırı beyanda bulunulmamasını düzenlemeye ve standardize etmeye yönelik Etiketleme Standardı Tebliði'nin Tarım Bakanı tarafından imzalandıðını ve 15 gün içinde çıkacaðını belirtti.


Kopuz, "5 ay önce sayın bakanla görüþtüðümüzde fonksiyonel gıda mevzuatında dünyanın gerisinde kaldıðımızı ve etiketleme tebliðinin fonksiyonel gıda üreticileri için hayati olduðunu söyledim. Kendileri bize söz verdiler ve bu sözü tuttular. Bu bir reformdur. Gıda sektörü bir arabadır. Arabanın ilerleyeceði otobandaki taþların temizlenmesi halinde araç otoyolda tam hızla gidecektir. Fonksiyonel gıda sektörünün temsilcisi olarak Avrupa Birliði kuruluþlarından Avrupa Birliði Gıda ve Ýçecek Konfederasyonu CIAA'ya Mart ayında üye olduk. Böylece, Federasyonumuz Türkiye'den önce Avrupalı oldu" diye konuþtu.


"Tebliğ yabancı yatırımcıları olumlu yönde etkiledi"


Etiketleme tebliğinin yarattığı havanın yabancı yatırımcıları da olumlu yönde etkilediğini belirten TGFD Başkanı Kopuz, yabancıların tarım ve gıda alanında Türkiye pazarına ilgi duyduklarını aktardı Kopuz, bu kapsamda özellikle gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çeken Dubaili şeyhlerin ve işadamlarının kendisiyle görüşüp yatırım yapma isteğini bildirdiklerini, başta meyve suyu olmak üzere genel yatırım alanları konusunda tarafından kendilerine bilgi verdiklerini kaydetti.


Konferansa katılan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker de, tüketicinin gıda konusunda bilgi sahibi olmak istediğini belirterek, "Tüketicinin yediği gıda ile ilgili bilgi sahibi olmak istemesi en doğal hakkıdır. Bu bilgileri tüketiciye sunmak sanayicilerin temel görevidir. Bu konuda toplumun standartlar konusunda mutabakat sağlaması gerekiyor. Türkiye tarım ve gıda sektörünü paralel olarak geliştirmek zorunda. Geçtiğimiz yıl 1 milyon insan tarım sektöründen çıktı, ancak bu sektörde verimlilik arttı. Yüzde 5.6 oranında büyüme sağlandı. Bizim hedefimiz gıda sektörünü geliştirmek. Sektörün taleplerine pozitif yanıtlar verdik. Cesur adımlar attık. 4-5 ay önce TGDF yöneticileri ile görüştüğümde bana ‘Etiketleme tebliğini çıkarın. Göreceksiniz daha çok yatırım yapılacak. Önümüzü açın" demişlerdi. Sektörün önünü açtık. Yolunuz açık olsun" dedi.


Bakan Eker, sektörün önemli bir sorununun da kayıtdışı üretim olduğunu, bunun önüne denetimlerle geçmek istediklerini kaydederek, 4-5 bin denetim elemanları olduğunu ve 2002'de 40 binler civarında olan denetim sayısının 2005'te 325 bine yükseldiğini ifade etti.