TÜBİTAK, sanayi kuruluşlarının, iç tüketim ve ihracata yönelik akıllı ve aktif ambalajların geliştirilmesini hedefleyen Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek.

Gıda üretim ve dağıtımının merkezileşmesi, ticaretinin küreselleşmesi, gıda kalite ve güvenliğinin sağlanması ve takibi, yeni gıda ambalajlama teknolojilerinin ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin geliştirilmesini gerektiriyor.

Gıda üretimi ve ambalajlanması alanındaki son gelişmelerle geleneksel ambalajlama teknolojilerinin yerini, yeni nesil fonksiyonel ambalaj teknolojileri almaya başladı. Gerek gıda güvenliğinin artırılması ve gerekse gıdaların raf ömrünün uzatılması için büyük önem taşıyan aktif ve akıllı ambalaj teknolojilerinin yakın bir gelecekte üretim maliyetlerinin düşürülmesiyle daha yaygın bir biçimde kullanılması bekleniyor.

TÜBİTAK da bu ihtiyaçlardan yola çıkarak teknoloji firmaları ve üniversitelere yönelik Akıllı/Aktif Ambalaj Malzeme ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı yayımladı.


Çağrıyla, bozulmuş bir ürünün önceden fark edilebilmesinin sağlanması için akıllı ambalajlama ile raf ömrü boyunca ürün kalitesini ve dış ortam durumunu gösterebilen sistemlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca aktif ambalaj kullanımı ile ürün kalite ve raf ömrünün uzatılması, gıda güvenliğinin sağlanması ve böylece pazardaki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Desteklerden yararlanabilecek proje konularından bazıları şöyle:

Gıdaları uzun süre iyi muhafaza edecek akıllı ve aktif ambalajlama teknolojilerinin geliştirilmesi

Tutucular ve salıcılar içeren aktif ambalaj sistemleri

Sensörler , indikatörler*

Kendi kendini ısıtan/soğutan ambalajlar

Mikrodalga susceptor sistemleri

RFID etiket uygulamalarını kapsayan sistemlerin geliştirilmesi

Biyobozunur ambalajların aktif ve akıllı ambalaj sistemleri ile entegrasyonu

Akıllı ambalaj üretimine yönelik mikroçip sistemleri ve nano-malzeme uygulamaları

Soluyabilen filmler


[ucluhaber]