Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik
(5179 Sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıştır

5179 sayılı kanunda Sağlık Bakanlığını ilgilendiren özel hükümler
Doğal kaynak,doğal maden,içme tıbbi sular ile işlenmiş içme,işlenmiş kaynak ve işlenmiş maden suyu üretimi, uygun şekilde depolanması ve satış esasları sağlık bakanlığınca belirlenir