Metal esaslı malzemelerin gıda ile temas eden yüzey kaplamasındaki kalay,krom ve kromoksit miktarı...

29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete?de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendine göre belirtilmesi gereken işletme kayıt numarası; ?işletme kayıt no: ?? ifadesi kullanılarak belirtilir şeklindeki maddeye ?Kayıt işlemine tabi olan işletmenin birden fazla işletmesi var ise; üretimin veya ambalajlamanın yapıldığı işletmenin kayıt numarası açık bir şekilde işaretlenmek şartıyla diğer işletmelere ait kayıt numaraları da etikette yer alabilir. İşaretlemenin yapılamadığı durumlarda, gıda ile temas eden madde ve malzemenin üretildiği işletmenin işletme kayıt numarasıyla birlikte uygun bir kodlama sistemi kullanılabilir. İşletme kayıt numarası için etiket üzerinde başka bir yere ?İşletme Kayıt No (İKN):?? şeklinde atıfta bulunuluyorsa atıf yapılan yerde ?İKN:?? kısaltması kullanılarak işletme kayıt numarası bildirilir.? ifadeleri eklenmiştir.

Yönetmelikte birkaç değişiklik daha yapılarak Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelerde hangi malzemelerin kullanılıp kullanılamayacağı, kullanılacak olanların da sınırları net olarak belirtilmiştir. Yönetmeliğin son haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


[a href="http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140816-7.htm"]http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140816-7.htm[/a]