Gıda kanun ve tüzükleri ders notu slayt halinde
1. GİRİŞ:
Mevzuat, bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünüdür.
Gıda mevzuatı gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen bir kurallar dizisidir.
Devamı...
Şifre''www.forumfood.net''