Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri ile ilgili 2 adet yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.02.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Linklerden yönetmeliklere ulaşabilirsiniz.

[a href="http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190227-2.pdf"]Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[/a]

[a href="http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190227-3.htm"]Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[/a]???????