30 bin imzaya karşı iyi niyet temennileri sunuldu!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Genel Başkanı Petek Ataman, gıda mühendislerinin, bakanlık kadrolarında sayıca ve temsiliyet açısından etkin şekilde var olması gerektiğini savundu.

Ataman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, Bakanlığın gıda güvenliği ve tüketiciye güvenli gıda sunulması sorumluluğunu gereği gibi yerine getirmesi için denetimlerin en etkin biçimde gerçekleştirilmesi ve risk analizine dayalı bir mevzuat, denetim sistemi oluşturması gerektiğini belirtti.

Bakanlıkta görev yapan gıda mühendisi sayısının yetersiz olduğunu iddia eden Ataman, Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayınlanan 2013 Performans Programı'na göre, ilgili meslek grupları arasında gıda mühendislerinin yüzde 5,25 gibi "dengesiz" bir paya sahip olduğunu ifade etti.

Bakanlığın, güvenli gıda arzı, resmi denetimleri hızlı ve etkin yürütebileceği yapıya kavuşturulması için öncelikle kadrosundaki resmi denetçi eksikliğinin nitelik ve nicelik olarak giderilmesi ve meslekler arasındaki oransızlığın yok edilmesi gerektiğine işaret eden Ataman, "500 bin gıda üretim ve satış noktasının denetimi 4 bin 600 kişiyle yapılmaya çalışılıyor. Toplam kadrodaki bu kişilerden sadece yüzde 25'i gıda mühendislerinden oluşuyor. Bakanlık bünyesinde eğitimi gıdayla ilgili olmayan pek çok kişi de denetçi olarak çalışıyor" diye konuştu.

Ataman, "Gıda mühendisleri, bakanlık kadrolarında sayıca ve temsiliyet açısından etkin şekilde var olmalıdır" önerisinde bulundu.

"Güvenilir Gıda İçin Gıda Mühendisi İstihdamı" konulu imza kampanyasına 30 bini aşkın mühendisin destek verdiğini öne süren Ataman, talepleri Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu'ya ilettiklerini bildirdi.

Ataman, 30 bin kişinin arasında genel olarak oda yöneticileri, akademisyenler ve öğrencilerin bulunduğunu dile getirerek, kamuda gıda mühendisi istihdamının artırılacağına yönelik sözlerin arkasında durulmasını talep etti.
Güvenli gıda arzının sağlanması için "Gıda Danışmanlığı" sisteminin yürürlüğe konmasını da isteyen Ataman, bunun küçük ve orta ölçekli gıda işletmelerinin hem daha güvenilir ürün üretmelerini sağlayacağını hem de istihdam yüklerini azaltacağını kaydetti.