Ulusal Gıda Teknoloji Platformu

Gıda endüstrisindeki büyük potansiyel, sanayi ve üniversiteyi buluşturan Ulusal Gıda Teknoloji Platformu ile harekete geçiriliyor.
Küreselleşen dünyada coğrafi sınırların önemi azalıyor, artık kaliteli ve sağlıklı gıdalar sunamayan uluslararası pazarda yer bulamıyor. AB?ye aday olan ülkemiz gıda endüstrisinin rekabet gücünü artırması için sorunlarından arındırılması kadar, var olan fırsatları değerlendirecek stratejiler geliştirmesi de gerekiyor.
Modern teknolojilerle insanımıza daha sağlıklı, kaliteli ve güvenilir ürünler sunan Türk Gıda Sektörü, üniversite ile iş birliğinde çok önemli bir adım atıyor. Gıda endüstrisindeki potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilmek için stratejiler geliştirilmesini amaçlayan Ulusal Gıda Teknoloji Platformu, önde gelen gıda firmaları, Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu (TGDF) başta olmak üzere sektör birlikleri ve gıda alanında bilimsel faaliyet gösteren üniversitelerden kurucu üyeleriyle yola çıkıyor.
Platformun kurucuları arasında üniversite cephesinde Hacettepe, Ege, Ortadoğu Teknik, İstanbul Teknik, Gaziantep ve Ankara Üniversiteleri ile Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi, sanayi cephesinden Yıldız Holding (Ülker), Eti, Pınar Süt, Pınar Et, Altıparmak Gıda, Anadolu Efes, Helvacızade, sektör birliklerinden TGDF, SETBİR ve MEYED ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı var.
Platformda, kurucu üyelerden oluşan Yönetim Kurulu karar organı olarak görev yapacak. Gıda alanının önde gelen bilim insanlarından oluşan Danışma Kurulu, kritik konularda görüşleriyle katkı sağlayacak. Oluşturulan alt komitelerde gıda sektörü ve bilim çevrelerinden uzmanlar görev yapacak.
Ülkemiz gıda sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; gıda ve üretim, gıda ve tüketici, gıda ve sağlık, gıda güvenliği, teknoloji ve bilgi transferi gibi alanlarda hedefler ve bu hedeflere erişebilmek için öncelikli alanlar ve çalışma başlıkları belirlendi. Bu yapılırken AB?de CIAA tarafından koordine edilen ?Food for Life? teknoloji platformu örnek alındı.
Ulusal Gıda Teknoloji Platformu?nun amaçlarının başında, yerel ve küresel düzeyde Ar-Ge faaliyetlerinin entegrasyonuna katkı sağlamak geliyor.  Platformun kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi ve ülkemiz gıda politikasına yön verecek adımlar atılmasına ciddi katkı sağlaması bekleniyor.
 
Yazan Editör
Gıda Mühendisi
Didem SALİCİK