belki okuyanlar olmuştur ama bu yazı bizlerin durumunu özetliyor.


Öteden beri iyi yetişmiş insanlarla çalışmanın başarıda önemli olduğuna inanırım.Diğer kurumlarda olduğu gibi sanayide de birbirine güvenen ve inanan insanların birlikte ortaya koydukları çaba heep olumlu sonuçlar getirmiştir. Burada kimin neyi yaptığından çok ekip çalışmasının ruhu vardır.
Gıda sanayii, ürettiği ürünlerin çeşitliliği ve bu ürünlerin birbirinden çok farklı özellik göstermesi nedeniyle komleks yöntemlerin uygulandığı bir sanayi dalıdır. Bu nedenle, bu bu sanayi alanında çalışan mühendislerin de bu çerçevede yetişmesi gerekiyor. Gıda sanayii hep yetişmiş mühendis arıyor. Ancak, mühendislerin yetişmesi ve deneyim kazanması için, önlerinde onları yetiştirecek veya bilgisini paylaşacak kişilerin olması önemli.Doğal olarak bu süreç de en azından 4-5 yıl almakta. Şirketlerin ise bu kadar süre beklemeye tahammülleri yok. Onların, işlerini biran önce iyi yürütecek insanlara ihtiyacı var. Bunu da normal karşılamak gerekiyor. Peki, meslek yaşamına yeni atılan mühendisler nerede ve nasıl yetişecekler ve deneyim kazanacaklar? Burada şirketlere, büyüklüklerine göre deneyimli elemanların yanına daima genç, mesleğe yeni ğirmiş mühendisleri de işe almalarını öneriyorum. Böylece şirketler bu mühendisler hem yetişme olanağı vermiş ve hem de kendi elemanlarını kendileri yetiştirmiş olurlar.

Öte yandan yeni mezun mühendislerin işlerinin kolay olmadığını da biliyorum. İş bulmak, hem de iyi bir iş bulmak, bekledikleri ücreti almak her zaman mümkün olamıyor. Genç mühendis kendi mesleğini ğeliştirebileceği ve çalıştığı kuruluşa katkıda bulunabileceği bir iş yakaladığında ücrete pek bakmamalı. Ücret önemli ama, kendi yetişmesi daha da önemli. Birkaç yıl öğrenme ve deneyim kazanma çabası ve sabrı gösterebilirse, zaten ücretin yükseldiğini görecektir.

Gıda sanayiinde gıda, ziraat, kimya mühendisleri ve veteriner hekimlerin iş bulma olanakları giderek daralıyor. Birçok büyük gıda sanayii kuruluşuna gelecek beş yılda kaç mühendise ihtiyaçları olduğuna dair sorular sorduğumuzda, cevabın gerçekten hayal kırıklığı yaratacak türden olduğunu görüyorsunuz.Çünkü bu şirketlerin mühendis ihtiyaçları 2-3 geçmemektedir. Türkiye' de 28.000 gıda işletmesi olduğuna göre, her yıl mezun olan mühendislere nasıl bir iş olanağı yaratılacağını sorgulamk istiyorum. Ayrıca üniversitelerimizde 33 gıda mühendisliği bölümü ve 14 veterinerlik fakültesi olduğu düşünülürse, mezun sayısının gereğinden çok olacağı ortadadır.

Her yıl mezun olacak ortalama 1.500 gıda mühendisinin iş bulması zorluğunu görüyorum. Aslında gıda mühendisliği ve veteriner hekimliği için bugün teknik gelişime yönelik eğitim proğramlarının olmadığını düşünüyorum. Sadece kalite güvenliği, HACCP gibi eğitimler yeteli olmamamktadır. Bu kuruluşlar gıda alanında çeşitli meslek içi eğitim proğramları düzenlemeli, bunu bir görev olarak algılamalıdr.

Bu proğramlara sanayi kuruluşları da destek olmalıdır. Böylece hem mühendislerimiz kendi alanlarında daha iyi yetişmiş olacaklar ve hem de sanayimiz bilgili elemanları istihdam etme olanağına kavuşmuş olacaktır. Belirli eğitim programlarından geçmiş , dil bilen yetenekli mühendislere her zaman ihtiyaç olacaktır.Rekabetin çok keskin yaşandığı bir iş ortamına dönüştüğü dünyamızda, her alanda olduğu gibi mühendisler arasında ciddi bir rekabet yaşanmaktadır. Bunun için bir mühendisin kendisini diğerlerinden bilgi ve yetenek açısından farklılaştırması, daha öğrenimi sırasında bunu dikkate alarak hazırlanması gerekiyor.

Eğitime, bilgi üretimi ve kullanımına hep önem verilmesi büyük öenm taşıyor. Eğer sanayide her alanda iyi olmak, rekabetçi olmak istiyor isek, insan dokumuzun gelişmesi konusunda da etkin çalışmalar yapmak durumundayız. Genelde insanlarımızı, özelde mühendislerimizi iyi yönlendirdiğimizde, onlara belli formasyonları kazandırdığımızda her alanda daha rekabetçi olacağımıza inanıyorum.

Prof. Dr. Mehmet PALA

Bu yazı Prof. Dr. Mehmet PALA' dan izin alınarak yayınlanmıştır.
GIDA TEKNOLOJİSİ DERGİSİ