BM?nin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2014 yılı raporunda dünyada her 9 kişiden 1?inin aç olduğunu duyurdu. FAO?ya göre 805 milyon kişi kronik olarak açlığın pençesinde. BM uzmanlık kuruluşu Gıda ve Tarım Örgütü...

BM?nin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2014 yılı raporunda dünyada her 9 kişiden 1?inin aç olduğunu duyurdu. FAO?ya göre 805 milyon kişi kronik olarak açlığın pençesinde.

BM uzmanlık kuruluşu Gıda ve Tarım Örgütü, BM Genel Kurulu?nun toplanmasına bir hafta kala dünya beslenme raporunu açıkladı. Raporda BM?nin bin yıl hedefleri arasında yer alan açlıkla mücadelede ilerleme kaydedildiği belirtilirken, tüm çabalara rağmen kronik açlığın kabul edilemez derecede yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Açlığı kronik beslenme yetersizliği olarak tanımlayan Gıda ve Tarım Örgütü, 2014 raporunda açlıkla mücadele için öneriler sıralanırken, son 12 yıldaki 200 milyon insanın açlıktan kurtarıldığı belirtiliyor.

1990-1992 arası yüzde 18.7 olan açlık oranı 12 yılda yüzde 11.3?e düştü. Yani 20 milyon kişiye ulaşıldı. Bu da açlıkla mücadelede kararlı ve verimli adımlar atılırsa sorunun tamamen aşılabileceğini gösteriyor. BM?nin 1000 yıl kalkınma hedeflerinden biri olan 2015?te açlık oranını yarıya düşürme (yüzde 9) hedefine çok yaklaşıldı. Hedefin tutturulması için 465 gün daha var. Rapor gerekli adımların atılması halinde 2025?te dünyanın açlık sorununu tamamen yenebileceği öngörüsünde bulunuyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre hazırlanan grafikte açlığın yoğun olduğu bölgelerde son on yıldaki değişimi gösteriyor. 2012 ? 2014 yılları arasında 805 milyon kişi yani her 9 kişiden 1?i kronik açlığın pençesinde. Gıda yetersizliğinin en yaygın olduğu bölge iç karışıklıklar ve doğal felaketler Güney Asya'da.

Afrika?da her dört kişiden 1?i kronik olarak aç. Asya?nın büyük bölümünde açlık sorunu var. Dünyada açlıkla boğuşanların üçte ikisi Asya?da.

Latin Amerika ve Karayipler'de açlıkla mücadelede büyük mesafe katedildi. Gıda bulamayanların üçte ikisine gıda ulaştırıldı. Bunda hükümetlerin sosyal güvenlik ve ziraattaki üretime önem vermeye başlamasının payı büyük. 1992?den beri 63 ülke açlıkla mücadelede hedefi tutturdu. Gelişmekte olan 11 ülkede yetersiz beslenenlerin oranı yüzde 5?in altına düştü. Afrika, Güney Amerika ve bazı ülkelerde gıda güvencesi ve beslenme konularında siyasi kararlılık güçlendi.

Gıda yetersizliğiyle ilgili sorunlar sadece nicelik değil gıda çeşitliliği ve kalitesini de kapsıyor. Fiziksel olarak gıdaya ulaşılabilme boyutu, karayolu, demiryolu yoğunluğu önemli. Yerli malı gıdaya erişim gıda fiyatlarını da etkiliyor. Ayrıca yetersiz beslenmenin kronikleşmesini de önlüyor. Eldeki gıda kaynaklarından yeterince yararlanabilmek için adımların atılması gerekiyor. Suyun ya da sıhhi tesisatın bulunmadığı yerlerde gıda kaynaklarından yeterince yararlanılamıyor.