Gıdaların korunmasında kimyasal koruyucu kullanımının tüketici tarafından istenmemesi sebebiyle, dikkatler dogal antimikrobiyal sistemlere yönelmis ve bu sistemlerden biri olan laktoperoksidaz sistemi (LP) bu amaca yönelik olarak her geçen gün önem kazanmaya baslamıstır. Laktoperoksidaz, tiyosiyanat iyonu (SCN-
) ve hidrojen peroksit (H2O2) olmak üzere üç komponentten olusan LP sistemi, sadece bu komponentlerin tümünün varlıgında aktiftir. Laktoperoksidaz, H2O2 varlıgında tiyosiyanatın oksidasyonunu katalizlemekte ve antimikrobiyal özelliklere sahip ara ürünler üretmektedir. Bu ürünler ise bakteri, küf ve virüslere karsı genis bir antimikrobiyal etki göstermektedir. Bu derleme çalısmasının amacı, LP sistemin antimikrobiyal etki spektrumunu ve bu sistemin süt endüstrisi ve diger gıda sistemlerinde kullanımını ilgili literatürler ile degerlendirmektir.