Hadi bakalım,kendinizi test edin.Hangilerini biliyor ve uyguluyordunuz,hangi yanlışlarınızı burda yeniden öğrendiniz?Valla ben de bilmediğim bir sürü şey öğrendim.Ama bir arkadaşım otel yöneticisidir ve hep der ki,
-Egitimli bir garson,müşterinin görgü kurallarına uyup uymadığına bakar ve ona göre müşterisine notunu verirmiş...
Hadi bakalım garsonlar bizim hakkımızda ne düşünüyormuş,beraberce eksiklerimizi tesbit edelim.


ØLokantada, mönü listesi açık kaldığı müddetçe garson gelmez. Yemek
seçimi yapılınca mönü kitapçığı kapatılır.
Ø Peçete diz üzerine katlı olarak serilir. Tabak altına serilmez.
İkiye katlanan peçetenin açık uçları bedenimize bakar. Küçükse tek dize
serilir.
Ø Peçetenin amacı, ıslanan ve yağlanan dudaklarımızı silmektir.
Ø Üst düzey peçetesini açmadan diğerleri açmamalıdır. O toplamadan
toplamamalıdır.
Ø Masadan kısa süreli ayrılmalarda peçete sandalyeye bırakılır.
Ø Peçeteyi kullandıktan sonra peçeteye bakılmamalı.
Ø İşi biten peçete servis tabağının sağına öylece bırakılır.
Ø Kullanılan kağıt peçetede katlanmadan servis tabağınınsağına
bırakılır. Kesinlikle buruşturulmaz.
Ø Ev davetlerinde bez peçete olması makbuldür. İkisi de olabilir.
Ø Tabağın içine peçete atılmaz.
Ø Protokol yemeğinde masa örtüsü ve bez peçete aynı renkte olmalı,
mümkünse beyaz olmalıdır.
Ø Çatallar solda, bıçak ve kaşık sağda olmalı.
Ø Çatal-bıçak dıştan içe doğru olmalı.
Ø İki el masa altında olmamalı, en az bir el yukarıda olmalı. İki el
de bileklerden yukarıda olmalı. Bilimsel olarak da ellerin yukarıda olması
önemlidir.
Ø Masadan yere düşen hiçbir şey alınmaz. Garsona yardım edilmez.
Ø Kaşık çorba içildiği müddetçe kasesinin içinde olmalıdır. Ancak
çorba bittikten sonra çorba tabağının yan tarafına bırakılır.
Ø Limon çatalla sıkılmaz, sağ elle sıkılırken sol el siper yapılır.
Çorba alt tabağının yanına konur.
KÖPRÜ KURULMAZ.
Ø Çorbaya ekmek doğranmaz.
Ø Tabağa çok fazla eğilinmez.
Ø Kaşığın kenarına bırakılması, yemeğin bittiği anlamına gelir.

GARSONA YARDIM ETMEK KİBARLIK DEĞİLDİR.
Ø Çorbanın dibini almak için tabak yatırılmaz.
Ø Yemek esnasında bıçak-çatal ters V şeklinde olmalıdır. Arası açık
olarak paralel de olabilir.
Ø Çatalın ağzının yukarıda, bıçak ile yanyana paralel hale gelmesi
"yemek bitti" demektir.
Ø Kaşık sağ elle kullanılır.
Ø Masadaki kaşık, bıçak ve çatal kullanılacak ele göre konulur.
Ø Et yemekleri tek parça kesilir, tek lokma yenir. Bir parça kesilip
ağza götürülür.
Ø Pilav çatalla yenir. Çatal-bıçak el değiştirebilir. Pilav çatalla
yenirken bıçakla destek verilebilir.
Ø Börek vs. sağ elde bıçak, sol elde çatalla yenir.
Ø Balık bıçağı sadece balığın kılçığını ayıklamak için kullanılır.
Ø Balık bıçağı yoksa bunu ekmek parçası ile yaparız.
Ø Balığın önce kılçığı tamamen çıkarılır, sonra parça parça yenir.
Ø Balık çatalla yenir ancak kılçık elle çıkarılır ve tabağın kenarına
bırakılır.
Ø Tavuğun derisi yenmek istenmiyorsa, deri çatal ve bıçak yardımıyla
ayrılır. Tek kesim, tek lokma prensibi uygulanır.
Ø Ağıza istenmeyen bir lokma (taş, kıl vs.) gelirse, kağıt peçeteyle
çıkarılır ve görülmeyecek bir yere konulur.
Ø Elde çatal bıçak, ağızda lokma varken konuşulmaz.
Ø Sağdaki içecekler bize aittir.
Ø Soldaki yiyecekler bize aittir.
Ø Yiyecek servisi soldan yapılır. Boş tabaklar sağdan alınır.
Ø İçecek servisi sağdan yapılır, sağdan kaldırılır.
Ø Bardaklar küçükten büyüğe doğru sıralanır.
Ø Beyaz etle beyaz şarap, kırmızı etle kırmızı şarap alınır.
Ø Beyaz şarap soğuk içilir.
Ø Şarap bardağının ¾ 'ü dolu olur, boşaldıkça garson doldurur. Rakı
ise bittikçe doldurulur.
Ø Boşalan su veya meyve bardağı garson tarafından doldurulur.
(Protokolde)
Ø Ne içiliyorsa onunla "Şerefe" denir.
Ø Protokolde kadeh tokuşturulmaz.
Ø Ast-üst kadeh tokuşturamaz.
ØYaşı küçük olan yaşı büyük olanın kadehini üstte tutarak kendi kadehini alta gelecek şekilde tokuşturur.
ØYemeğin bir başında kadeh tokuşturulur ,bir de yemek sonunda vedadan önce.Yemek esnasında akla estikçe kadeh tokuşturulmaz.
Ø Çok delikli olan tuz, tek delikli olan karabiberdir.
Ø Tuzluk ve diğer istenen malzemeler elden ele verilmez. Uzanabileceği
yere bırakılır.
Ø Yemeği tadmadan tuz atılması görgüsüzlüktür.
Ø Çatal ve bıçağın peçete ile silinmesi görgüsüzlüktür.
Ø Büyük bıçak ana yemek bıçağıdır.
Ø Büyük çatal ana yemek çatalıdır.
Ø Yemek çatalıyla tatlı yenmez.
ØTabağın kenarında birden fazla çatal ve bıçak dizili ise en dıştakinden yani tabağa en uzak olanından başlanır.
Ø Açık biber, tuz vs. kaşığın ucuyla alınır.
Ø Bize has ekmek tabağı varsa bir parça ekmek bölünür, gerisi
bırakılır. Şayet ortak bir tabaktan alınıyorsa, ekmeğin kalanını tabağımıza
koyarız. Masa üstüne koyamayız.
Ø Bütün sebze yemekleri ve köfteler çatal ile yenilir.
Ø Bıçağa ihtiyaç varsa çatalın kenarı kullanılır.
Ø Yoğurt kaşıkla yenir.
Ø Çatal tek başına kullanılıyorsa sağ elde olmalıdır.
Ø Yemeğe ekmek banmak doğru değildir.
Ø Bütün makarnalar çatal ile yenir.
Ø Spagetti yerken kaşıktan yardım alırız. Makarna tabağının içinde
çatalla makarnayı dürerken kaşık alttan çatala zemin yapılır. Spagetti
makarna hüüp yapılmaz.
Ø Şerefe kadeh kaldırıldığında içki olmasa da katılmak lazımdır.
Ø Kadeh göğüs hizasında kaldırılır.
Ø Garsonla yüzyüze iletişim kurulur, Mimikler ile anlaşılır, el ile
çağırmamak gerekir. El kol hareketi yapılmaz, Hop, hışt denmez.
Ø Zeytin, çatalla yenir, çekirdeği çatalla çıkarılır ve tabağın yanına
konulur. Kül tablosuna veya masa üzerine konulmaz.
Ø Akşamları soğuk mezeler (tereyağı, acılı ezme vs.) ekmek sol elde,
bıçakla sürülerek yenir.
Ø Peynir çatalın kenarıyla kesilir.
Ø Protokolde kürdan olmaz. Diğer zamanlarda sol el perde yapılarak
kullanılabilir. Peçetenin içine bırakılır, masa üstüne veya kül tablasına
bırakılmaz.

RESTORAN OTURMA DÜZENİ
Ø Cam veya duvar önü tercih edilmelidir.
Ø Restoranda teşrifatçı varsa, teşrifatçı önde, bayan ortada, biz
arkada oluruz. Yoksa, biz önden giderek bayana yol gösteririz, öncülük
yaparız.
Ø Girişe yakın ayakaltı yerlere oturulmaz.
Ø Eş ile gidiyorsak karşılıklı oturulur.
Ø Sosyal yemeklerde eşler yanyana oturur.
Ø Eş (bayan) erkeğin sağında oturur.
Ø Kalabalığa erkeğin yönü dönük olmalıdır.
Ø Bahşiş, yemek çok beğenilmişse %10, normalde %5 olmalıdır.
Ø Restoranda yemeği bayan söylemez, bey onun adına söyler.
Ø Erkekler pardüselerini vestiyere bırakır. Bayanlar yanına alabilir.
Ø Tokalaşmak için önce bayan elini uzatmalıdır. Erkeğin önce uzatması
görgüsüzlüktür.
Ø Sağımızdaki bayandan sorumluyuz.
Ø Cep telefonu, telsiz vs. yemek masasının üzerine konulmaz.
Ø Cep telefonu mesajlarında son kısma isim yazılmalıdır.

HİTAPLAR VE TANIŞMA
Ø Ünvan önce,sayın kelimesi sonra isim en sonra gelir
örnek=Emniyet Müdürü Sayın Ad Soyad
Ø Üstlerle ve bayanlarla güneş gözlüğüyle konuşulmaz.
Ø Bayan yerine mutlaka "Hanımefendi" denilmelidir.
Ø Genel Müdür Yardımcısına normalde "Genel Müdürüm" denilir. Ancak
Genel Müdürün yanında "Sayın Müdürüm" denilmelidir.
Ø Emniyet Eski Genel Müdürlerimizden, "Eski" başa alınmaz.Eski Emniyet Genel Müdürüm denmez.
Ø Ast, üste takdim edilir. Yani muhatap üsttür.
Ø Diğer zamanlarda muhatap bayandır. Yani erkek bayana takdim edilir.
Ø Genç yaşlıya,küçük büyüğe tek kişi gruba, yeni gelen mevcut olanlara takdim
edilir.
ØHanımefendiler ellerini uzatmadan erkekler toka için el uzatmaz
ØHanımefendiler selam vermeden,erkekler selam vermez