Tanımlar :
Ses :
(1) Titreşim yapan bir kaynağın hava basıncında yaptığı dalgalanmalar ile
oluşan ve insanda işitme duygusunu uyaran fiziksel bir olaydır.
(1) Kulağın algılayabileceği basınç değişimi
Akustik : Sesin üretilmesi, yayılması ve algılanması ile ilgili tüm alanları
kapsayan bilime verilen addır.
Gürültü kirlenmesi
Gürültü :
(1) İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen sesler.
(2) İstenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen sesler*.
* Bu tanıma göre, sesin gürültü niteliği taşıması için mutlaka yüksek düzeyde olması gerekmemektedir.
(3) Gelişigüzel yapısı olan bir ses spektrumu olup , subjektif olarak,
istenmeyen seslerdir.
(4) Belirgin bir yapısı olmayan, içerdiği öğelerle kişiyi bedensel ve psikolojik
olarak etkileyebilen ses düzensizliği, veya İstenmeyen ve hoşlanılmayan
sesler.

http://www.forumfood.org/zyr/indir.p...5b5d6ff569.pdf