Ayırt edilmeksizin her ülkeden her insanın sağlığını ilgilendiren gıda konusu, ülkemizde de güncel ve önemli bir konu olarak yerini almaktadır. Her insan doğal olarak gıdalardan gerekli olan besin değerini almak, bunun yanında üretim aşamalarından sofralarına gelene dek sağlıklı, bozulmamış, güvenebileceği gıdayla karşılaşmayı isteyebilme hakkına sahiptir. İnsan yaşamının ana temalarından biri olan beslenmede bununla mümkündür. Bu yönde çalışmaların hassasiyetle sürdürülmesi, üzerinde durulması gereken bir konudur.