Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Meyve Ve Sebze Teknolojisi
2010-2011 Bahar Yarıyılı
Uygulama Raporu

Ad-Soyad :---------

Deney Adı : Haşlama Yeterlilik Testi

Deneyin İlkesi : Meyve ve sebzelerde yapılan haşlama işleminin yeterliliğini indikatör olarak kullanılan peroksidaz enzimi ile belirlenmesi esasına dayanır.

Deneysel Veriler :
1.dk. → renk koyu kahverengi → pozitif
2.dk. → renk açık kahverengi →hafif pozitif
8 dk. 30.sn → renk değişimi gerçekleşmedi → negatif

Deneysel Hesaplamalar :
Herhangi bir hesaplama yapılmadı.Deney gözleme dayanmaktadır.

Bulgular ve Tartışma :
Deney sonucunda aynı büyüklükteki örnekler için yeterli haşlama süresinin 8 dakika 30. saniye olduğu görülmüştür. Meyve ve sebzelerin aşırı haşlanması sonucunda doku parçalanması,suda çözünün vitamin ve mineral kayıplarında artış görülmektedir.Meyve ve sebzelerin yetersiz haşlanması durumunda ise; doku bozulması ve enzim faaliyetlerinde artış görülmektedir.

Kaynaklar : Meyve ve sebze teknolojisi laboratuar föyü.