DS֒nün 1989’da yayınladığı yıllık 1989 raporuna göre yeni inşa ya da restore edilmiş binaların dahi %30’unda HBS bulgularına rastlanmıştır. Ayrıca Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA), 1987 yılından itibaren hazırladığı program ve bütçesinde HBS’yi mücadele edilmesi gereken en önemli 10 sağlık problemi arasında 4. sıraya almıştır.

Binaların hastalanmasını, bina ortamının, insan sağlığında olumsuz durumlar yaratmaya başlaması şeklinde tanımlayabiliriz. Hasta olduğu saptanmış binalardaki insanların gösterdikleri bazı hastalık belirtileri de HBS olarak tanımlanmaktadır.

Hasta binalarda bulunan insanlarda görülen en yaygın belirtiler :