İletişim, kişi yada organizasyonların içinde yer aldıkları toplumsal sisteme uyumunu ve etkilişimini sağlayan temel bir süreçtir
İletişim olgusu, iki veya daha fazla kişi arasında belli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik bilgi alış veriş sürecidir.

Müzakere Nedir?
Farklılıkları uyumlaştırmak yoluyla, başkalarından istediğimizi elde etmek için kullandığımız bir metottur.

http://rapidshare.com/files/94003657/muezakere_teknikleri_sunum.ppt.html