İSKİ, geçtiğimiz gün resmi internet sayfasından gizli zam iddiaları hakkında bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada?

Gizli zam iddialarına internet sayfasından yanıt veren İSKİ'nin açıklaması, "suyu fazla kullananlara zam yapıldı"m şeklindeki yorumları da beraberinde getirmişti. Ancak Tüketici Güvenliği Derneği, İSKİ'nin Kademeli Fiyat Uygulaması'nın iptali için İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme binası önünde basın açıklaması yapan TGDER Başkanı Murat Köse, tüketicinin bundan sonra ödemiş olduğu su faturalarının yüzde 30 ve yüzde 60'ın üzerinde zamla ödeyeceğini söyleyerek, "2560 sayılı yasanın 23. maddesine göre, 'tarifelerin tespitinde yönetim ve işletme giderleri ile amortismanları; doğrudan gider yazılan yenileme, ıslah ve tedavi masrafları ve yüzde10 aşağı olmayacak nispetinde aşağı bir oranı esas alınır' diyor? şeklinde konuştu. "Enflasyon oranının üzerinde bir artış için kamusal hizmeti sunan idarenin maliyet ve giderlerinde enflasyon oranının üzerinde artış olması ve bunu kanıtlaması gerekmektedir" diyen Köse, İSKİ'nin yüzde 93.68'lik kesime yüzde 30 zam yaptığını vurguladı.

Ayrıca, "2010 yılından beri hiç uygulanmayan ve hatta kaldırılan kademeli tarife değişikliğini, 'suda tasarruf' adı altında tüketiciye dayatan, su havzalarını yeteri kadar korumayan, yeraltı dağıtım sitemindeki kaçak miktarını dahi bilmeyen ve sistemini yenilemeyen, yerleşim planlarını ve olası riskleri hesaplamayan ve suda verimlilik gibi kavramları bilmeyen İSKİ'nin, gerçekdışı maliyetleri tüketicinin üstlenmesini isteme hakkı yoktur. Kaldı ki İstanbul gibi metropolde İSKİ'nin suyu bile içilememektedir. Bu da gözönüne alındığında, tüketicinin su maliyetinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. İSKİ, milyonlarca aboneye su satışı gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla davamız hakkında karar verilinceye kadar, bu işlemin yürütülmesi durumunda, ileride giderilmesi olanaksız zararlar oluşacağı kuşkusuzdur. Davamızın kabulü halinde, fazla ödenen bedellerin iadesinin, abone sayısı düşünüldüğünde olanaklı olmadığı da aşikardır. Bu nedenle, bu davayı yürürlüğün durdurulması istemiyle açmış bulunmaktayız" şeklinde konuşan Köse ve beraberindekiler hazırladıkları dava dilekçesini sunmak üzere mahkeme binasına girdi.

İSKİ'nin kamuoyuna duyurduğu açıklamaya [a href="http://goo.gl/nTtu9d"]http://goo.gl/nTtu9d[/a] bağlantısından ulaşabilirsiniz.