İşletmelerde Mobbing (Psikolojik Şiddet)

GİRİŞ
İnsan faaliyetleri bir toplum içinde olduğundan dolayı her zaman bulunduğu toplumun etkisi altındadır. Toplumun sağlıklı ve güvenli olması insanın toplumda mutlu yaşayabilmesinin ön kuşullarından biridir
Günümüzde Psikolojik şiddet toplumun sağlığına zarar verip büyümesine engel olamakla beraber birey üzerinde de çok ağır etki oluşturup zamanımızda büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Özellikle işyerinde uygulanılan psikolojik şiddet daha çok gözümüze çarpmakta.
İşçinin her zaman psikolojik sağşığına kimi zamanda hem psikolojik hem de fiziksel sağlığına zarar veren işyerindeki psikolojik şiddet bir zaman tabu olarak değerlendirildikten sonra ancak 90’ lı yılların ikinci yarısında basında ve iş hukuku metinlerinde yerini almıştır