ISO 22000 Gıda Güvenlik Sistemi; gıdadatüketim anında veya (tüketici tarafındankullanıldığında) gıda kaynaklı tehlikelerinbulunması ile ilgilidir.Gıda güvenliğini tehdit eden unsurlar, gıdazincirinin herhangi bir basamağında ortayaçıkabilir. Bu nedenle gıda zinciri boyuncaetkin bir kontrolün gerçekleştirilmesiönemlidir.Gıda güvenliği, gıda zincirinde yer alantüm birimlerin katkısıyla sağlanır.