1- ISO 9001:2008 Sistem Performans raporu ( dolu hali)
2- Kalite Yönetim Temsilcisi ve Gıda güvenliği Ekip Lideri atama yazısı (dolu hali)


Konu: ISO 9001:2008 ve ISO 22000:2005 Kalite ve Gıda Yönetim Sistemleri Yönetim Temsilcisi ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri Atanması hk.

Firmamızda ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurma çalışmalarına başlanmış ve xxxxx, ilgili standartlar uyarınca, “Kalite Yönetim Temsilcisi” ve “Gıda Güvenliği Ekip Lideri” olarak atanmıştır.

xxxxx halihazırdaki görevlerinin yanı sıra ;

Kalite Yönetim Temsilcisi olarak,

- ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi ve ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistem standartlarına uygun bir entegre sistemin kurulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması,
- Kalite sistemlerinin performansının izlenmesi; sonuçların, yönetimin gözden geçirmesi ve kalite sistemlerinin iyileştirilmesi faaliyetlerine esas olmak üzere raporlanması,
- Belgelendirme firmasıyla ilişkiler,
- Belgelendirme sürecinde tasarrufu bulunan diğer dış kuruluşlarla ilişkiler.

Gıda Güvenliği Ekip Lideri olarak,

- Gıda güvenliği ekibinin oluşturulması,
- Gıda güvenliği ile ilgili gerek gıda güvenliği ekibinin gerekse diğer personelin konu ile ilgili eğitimlerinin sağlanması,
- Kurulan, uygulanan, sürdürülen ve güncellenen bir gıda güvenliği sisteminin sağlanması,
- Gıda güvenliği yönetim sisteminin etkinliği ve uygunluğu konusunda üst yönetime raporlama yapılması.

görev ve sorumlulukları da üstlenecektir:

Firmamıza sektörde ayırt edici bir nitelik kazandıracak olan bu belgelerin alınması sürecinde, tüm çalışanlarımızın aktif katkılarının çok önemli olduğunu vurgulayarak xxxxx’e kalite yönetim temsilciliği ve gıda güvenliği ekip liderliği görevlerinde başarılar dilerim.


Saygılarımla,

………..
Genel MüdürLink

http://www.forumfood.org/zyr/indir.p...bdcd61d0d3.rar