Yayımlanan Tebliğin 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte 2013 yılında aynı konudaki Tebliğ yürürlükten kalkacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 10?uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ,  1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek.

957 Sayılı "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ" ile Kanunun 10. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen parasal sınır, 61.681,72 TL olarak tespit edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nın "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ" in 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte 2013 yılında aynı konudaki Tebliğ yürürlükten kalkacak.