İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2015 Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre?

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Ocak ayında İstanbul'da perakendefiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. 2015 Ocak ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 99?unun perakende fiyatı artarken, 71 ürünün fiyatı düştü, 72 ürünün fiyatı ise değişmedi. Mevsimsel nedenlerden dolayı ürün arzında azalma yaşanan yeşil soğan, yüzde 61,62 oran ile Ocak ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu. Fiyatı en çok artan ikinci ürün yüzde 49,32 ile kabak olurken, onu yüzde 40,46 ile kıvırcık salata izledi.