1-AMAÇ:
Önemli çevre etkilerine sahip olan faaliyetlerin kontrol altına alınması

2-KAPSAM:
Bu prosedür firmamızın genel temizlik, HZY, ofiste içinde olmak üzere bütün çalışma alanlarını kapsar.

3-SORUMLULAR:
Şirket müdürü
Çevre yönetim temsilcisi
Birim sorumluları

4-UYGULAMA:

1. Kuruluş faaliyetleri sonucu oluşan atıkların uygun şekilde ayrıştırılarak toplanması ve bertarafı Katı Atık Toplama Listesi (LS- 016), atık toplama Atık Sınıflandırma ve Toplama Talimatına (TL-018) göre yapılır.

2. Faaliyetler sırasında kullanılan maddelerin çevreye etkisini en aza indirebilmek ve firmanın mal ve hizmet satın aldığı tedarikçilerin, faaliyetleri sırasında çevreyi koruduklarından emin olmak için satın alma faaliyetleri Satınalma Prosedürü (PR-009) ne göre yapılır.

3. Firmaya dışarıdan gelen tedarikçi/müteahhidin kişilerin çalışmaları sırasında çevreye vereceği zararı en aza indirmek için bu kişiler çalışmalarına başlamadan önce birim sorumluları tarafından firmadaki çevresel faaliyetler ve nasıl davranacağını anlatan konusunda bilgilendirilir ve bu bilgilendirme Tedarikçi Müteahhit Bilgilendirme Formu (FR-042) na kaydedilir. Herhangi bir tedarikçi değişikliğinde bu işlemler yeniden gözden geçirilir ve takibi yapılır.

4. Firma üst yönetimi ve/veya Çevre Yönetim Temsilcisi belirtilen yöntemlere uygun çalışılıp çalışılmadığını ve gerekli şartlara uygunluğu tespit etmek için çeşitli zamanlarda çevre gözlem turlarına çıkar. Bu gözlem sonucu hatalı durumlar ve eksiklikler tespit edilir. Gerektiği durumlarda anında müdahale edilerek gerekli düzelteme yapılır. Gözlem sonuçları ÇYS Gözlem Kontrol Formuna (FR-044) kaydedilir. Çevre yönetim temsilcisi bu formları değerlendirir ve alınması gereken diğer tedbirleri tespit eder.

5. Firmada faaliyetler sırasında kullanılan tehlikeli kimyasalların kullanımı çevreye ve insan sağlığına zarar verecek durumları ortadan kaldırmak için kimyasalların tehlike durumlarının ve güvenlik tanımlarını içeren Tehlikeli Kimyasallar Listesi (LS-018) ve kimyasalların en uygun miktarda nasıl kullanılacağını tanımlayan Kimyasalları Kullanma Talimatı (TL-016) oluşturulur, bu listedeki ve talimatta yer alan bilgilerin kimyasalları kullanan kişiler tarafından öğrenilmesi kullanım alanlara asılarak, eğitimler yapılarak ve çeşitli iç iletişim metotları kullanılarak sağlanır.

5-REFERANSLAR
Atık Sınıflandırma ve Toplama Talimatı (TL-018)
Kimyasalları Kullanma Talimatı (TL-016)
Satınalma Prosedürü (PR-009)
Tehlikeli Kimyasallar Listesi (LS-018)
Katı Atık Toplama Listesi (LS- 016)


6-KAYITLAR
Tedarikçi Müteahhit Bilgilendirme Formu (FR-042)
ÇYS Gözlem Kontrol Formu (FR-044)