Kafein uyarıcı bir maddedir vücudun sinir sistemini etkileyerek uykusuzluk yaratır ve kalp atışlarını hızlandırarak, vücudun daha hızlı çalışmasını sağlar.Kafeini, kahveden ayırmak için geçen yüzyıldan beri kullanılan bazı yöntemler vardır.


Organik çözücü ile ayırma:
Önceleri kafeini ayırmak için benzen, kloroform ve trikloroetilen gibi toksik çözücüler kullanılıyordu. 1970’lerin başında diklorometan (CH2Cl2) daha az toksik olduğu ve şeker, peptidler ya da kahvenin aroma sını veren içecekler yerine, sadece kafeini seçip çözdüğü için tercih edilmeye başlandı. Ancak kanserojen olabileceği kanıtlanınca, diklorometanın kullanımı aniden durdu. 1980’lede ve 90’ların başında, diklorometan yerine etil asetat kullanılmaya başlandı. Etilasetat da orta dereceli toksik bir maddeydi ama kahve üreticileri onun, meyvelerin içinde bulunması sebebiyle doğal olduğunu iddia ediyorlardı. Günümüzde kafeini ayrıştırmak için toksik olmayan ve çevreye zarar vermeyen iki çözelti kullanılıyor; su ve süperkritik akışkan karbondioksit.

Su ile ayırma:
Sıcak su, yeşil kahve çekirdeklerinden hem kafeini hem de aroma içeriklerini ayırır. Ayrıştırılan bu maddeler, aktive edilmiş çarkoldan (odunun çok az oksijen varlığında yakılmasıyla oluşan siyah toz) geçirilirse, kafein çarkolda tutulur. Yeşil kahve çekirdeklerini, kafeinden arınmış bu aroma içeriklerinin bulunduğu suya daldırırsak, çekirdekler bu aroma içeriklerinin çoğunu geri kazanır.


Bir ayırma işlemi de şudur:
yeşil kahve çekirdekleri kahve aroması içerikleriyle doyurulmuş suya bırakılır. Su zaten aroma içerikleri bakımından doygun olduğu için, yeşil kahve çekirdeklerinden sadece kafein suda çözülür.

Kafeini kahveden ayırma işlemi pahalıdır ve üstelik ayırma süresinde kahvenin bazı önemli aroma içerikleri kaybedilir. Gen mühendislerinin çalışmaları, sonucu kafein artık kahve ve çay bitkilerinin üzerindeyken ayrıştırılmaya başlandı. Bunun için “kafein sentez” denilen bir enzim, katalizör olarak kullanılıyor.