Kalitatif Analiz ders kitabı

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınlarından

Yazar : Sırrı İşbir

http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/258.pdf