Sayın üyelerimiz ve sektör mensuplarımızın dikkatine;

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan 24.06.2007 tarih ve 26562
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
ile Ambalaj atıklarının işletmeler tarafından bedelsiz olarak toplama ve
aktarma istasyonlarına teslim edilmesi hükmü getirilmiş ve bu hüküm de bir
çok işletmeyi rahatsız etmiş, aktarma ve toplama istasyonu sahiplerine ise
bir rant kapısı açmıştı. Zira, bu ambalaj atıkları ekonomik değeri olan ve
para ile satılabilen bir çok işletmenin ek gelir kapısı idi.

Bu Yönetmeliğin 5/d ve 12/b maddelerinde ki "bedelsiz olarak" ibarelerinin
iptali ile ilgili dava sonuçlanıncaya kadar "yürütmenin durdurulması"
talepli olarak bir sektör mensubu firma tarafından dava açılmış ve Danıştay
yönetmeliğin ilgili hükümlerinin Anayasa ile koruma altına alınan
"...mülkiyet hakkının özüne doğrudan bir müdahale içermekte" olduğu
gerekçesi ile bu maddelerin "bedelsiz olarak" hükmünün yürürlüğünün
durdurulmasına karar vermiştir.

MEHMET UYSAL
İSTANBUL TİCARET ODASI
71. PLASTİK VE KAUÇUK KOMİTE BAŞKANI
PAGEV YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İlgili karar için:
Danıştay Kararı