katı yağlar polimorfizm olarak adlandırılan bir olayla farklı kristal formlarında kristalize olur.