Gerek laboratuar, gerekse işletme stajı yapılan endüstride Kimya Mühendisi bulunma zorunluluğu aranmalıdır. ... Staj Raporu ?Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi? esas ... Proses için su hazırlama, çevre için atık arıtma, ... Birimler için madde ve enerji denklikleri, örnek hesaplamalar bunların ...