Kİmya sanayİnde İŞ gÜvenlİĞİ dÖkÜmani ekte verİlmİŞtİr.