% 0,5 Klor Solüsyonu ile Yüksek Düzeyde Dezenfeksiyon (YDD) Becerisinin Kazanılması
Gerekli malzeme:
Plastik kova (YDD edilmiş), %5’lik klor içeren çamaşır suyu, su, ölçü kabı, metal kap (1 adet), kapaklı metal kap (3 adet), 20 dk kaynatılıp soğutulmuş su, bulaşık eldiveni (YDD edilmiş), tıbbi araç (pansuman, dikiş seti....)
Basamaklar
1.Plastik Kovada % 0,5 klor solüsyonu hazırlama: Plastik bir kovaya 1 ölçü %5lik KLOR + 9 ölçü SU koyunuz
2.Heri iki ele bulaşık eldiveni giyiniz.
3.Dekontamine edilip, yıkanmış aletleri solüsyona koyunuz.
4.20 dk bekletiniz.
5.Aletleri çıkarıp, YDD edilmiş kapta, kaynatılıp soğutulmuş su ile durulama, kurumaya bırakın.
6.Temiz ve kuru bir ortamda veya YDD kapalı bir kap içinde saklayınız.
Aletlerin dekontaminasyonu ve mekanik temizlik becerisi
Gerekli malzemeler:
Plastik kova, leğen, ölçü kabı, %5’lik klor içeren çamaşır suyu, su, deterjan, bulaşık eldiveni, diş fırçası, eldiven, tıbbi araçlar (pansuman, dikiş seti....)
Basamaklar
TIBBİ GİRİŞİM ÖNCESİ
1.Plastik Kovada % 0,5 klor solüsyonu hazırlama: Plastik bir kovaya 1 ölçü %5lik KLOR + 9 ölçü SU koyunuz
TIBBİ GİRİŞİM SONRASI
2.Kullanılan aleti hiçbir yere değdirmeden kovanın içine atınız.
3.Eldivenlerin dış yüzlerini dekontaminasyon sıvısında yıkayıp, ters çıkararak atık kabına atınız.
4.Ellerinizi yıkayıp kurulayınız.
5.10 dakika süreyle aletleri bu kovada bekletiniz.
6.Her iki elinize bulaşık eldiveni giyiniz.
7.Aletleri kovadan çıkararak yıkama için kullanılan leğen içinde lavaboya koyunuz.
8.Deterjanlı su ve fırça yardımı ile aletleri temizleyiniz.
9.Varsa aletlerin vidalarını gevşeterek her noktayı fırçalayınız.
10.Akan su altında durulayınız.
Yüzeysel dekontaminasyon sağlama
Gerekli malzemeler:
Su, deterjan, plastik ölçü kabı, 1 lt. plastik şişe, plastik huni, silme işlemi için pet, atık kovası,
Basamaklar:
1.%0.5 klor solusyonu hazırlayınız: Plastik bir şişeye 1 ölçü % 5’lik klor+9 ölçü su koyunuz.
2. Pet üzerine hazırlanan solusyondan dökünüz.
3. Daha az kirli olan yüzeyden kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez daha geçmeyecek şekilde siliniz.
4. Silme petini atık kovasına atınız.
Yüzeyde organik maddeler kalmışsa deterjan ve suyla yıkayınız.
Su dezenfeksiyonu sağlama
Gerekli malzemeler:

Su, klor tabletleri (4 ya da 160 mg), su kabı (iki adet)
Basamaklar:
1. Suyu temiz bir kap ya da depo içinde olduğundan emin olunuz.
2. Suyun rengine göre suya atılacak klor miktarını belirleyiniz.
3. Klor tabletlerini uyguın sayıda suya atınız.
4. Klorlama sonrası tabletlerin bulunduğu şişeyi kapatınız.
5. Klorlanan suyu kullanmadan önce 30 dk bekleyiniz.
Klor tableti (mg)*: 1 adet (4 mg) su miktarı 1 lt
Klor tableti (mg)*: 1 adet (160 mg) su miktarı 40 lt
• su bulanık ise tablet miktarı iki katına çıkarılır.
Sudaki Klor düzeyinin ölçülmesi
Gerekli malzemeler:

Klor ölçüm cihazı (komperatör), ortotoluidin solüsyonu, su
Basamaklar
1.Komperatör tüpünün temizliğini kontrol ediniz.
2.Tüpün üstten 1 cm boşluk kalıncaya kadar su ile doldurunuz.
3.Tüpteki suya 3 damla ortotoluidin solüsyonu damlatınız.
4.Tüpün ağzını parmakla kapatılarak 5-6 kez çalkalayınız.
5.Tüpü komperatörün yuvasına yerleştiriniz.
6.Tüpteki suyun rengini komperatör diskindeki renk skalasında bulunuz.
7.Diskin sol tarafında, su örneğindeki klor miktarını ppm* cinsinden gösteren rakamı okuyunuz.
8.Tüpteki suyu lavaboya dökünüz.
9.Tüpü akar su ile yıkayıp, kurumaya bırakınız.
10.Malzemeyi kutuya yerleştirip kaldırınız.
*ppm: milyonda kısım anlamına gelen (parts per million)