Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanacakları düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinde şartlar belli oldu.


T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2020/4), 25 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete?de yayımlandı. Tebliğ, 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında (bu tarihler dahil) Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili teknik esasları kapsıyor.


Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler, 50 bin TL?ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler. 50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 2,5 milyon TL olarak belirlendi.

Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler, 100 bin TL?ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler. 100 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 1,5 milyon TL olarak belirlendi.

Düşük faizli yatırım ve işletme kredileri hangi alanlarda kullanılabilecek?
Bu kapsamda üreticiler; Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, Damızlık düve yetiştiriciliği, Büyükbaş hayvan besiciliği, Küçükbaş hayvancılık, Arıcılık, Kanatlı sektörü, Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği, Su ürünleri sektörü, Geleneksel (yaygın) hayvansal üretim, Kontrollü örtüaltı tarımı, Yem bitkisi üretimi, Yurt içi sertifikalı tohum, Fide, Fidan üretimi, Süs bitkisi üretimi, Stratejik bitkisel üretim, Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık, Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim, Tarım makineleri (traktör ayrık), Traktör, Modern basınçlı sulama sistemi yatırımı, Tarım makineleri parkı, Arazi alımı (birleştirme), Lisanslı depoculuk yatırımları, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı, Soğuk hava deposu yatırımları, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, Sözleşmeli üretim(üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi), Özel ormancılık başlıklarında düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilecekler.*

Söz konusu yatırımlar için çiftçiler yüzde 25 ile yüzde 100 oranlarında sübvanse edilen kredi kullanabilecekler.

Özellikli indirimli kriterler
Karar kapsamında kredilerden yararlanacak olan üreticiler, tebliğde belirtilen özellikli kriterleri sağlamaları halinde, üretim konuları için belirlenen taban indirim oranlarına ilave olarak, şartlarını sağladıkları özellikli kriter indirim oranlarından da yararlandırılacak. Tebliğle ayrıca 2020 yılından itibaren başlamak üzere öncelikli indirimli kriterler de getirildi. Buna göre;

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak,

Damızlık düve yetiştiriciliğinde, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muş, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Trabzon, Van, Yozgat,Büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği
Büyükbaş hayvan besiciliğinde, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Şanlıurfa,

Küçükbaş hayvancılıkta, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat illerinde;

öncelikli bölge yatırımı kriterinden, atıl işletme alımı ve yurt içinde doğmuş olma şartı ile hayvan alımında, kendi yemini üreten/mera kullanan, organik/iyi tarım uygulamalarıyla uğraşan çiftçiler ile genç çiftçi ve kadın çiftçilerde üretim konuları için belirlenen taban indirim oranlarına ilave olarak, değişik oranlarda indirim uygulanacak.Doğal afetler nedeniyle kredilerin ertelenmesi ve taksitlendirilmesi
Uygulamadan, önceki yıllarda Banka ve TKK tarafından düşük faizli işletme ve yatırım kredisi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları ve/veya Karar kapsamında kredi kullandırılmış üreticilerden, kredi riski devam eden ve 1/1/2020 ? 31/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ülkemiz sınırları içerisinde meydana gelen/gelebilecek deprem, şiddetli rüzgar, doğal afetlerden kaynaklanan yangın, aşırı sıcak zararı, sam yeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel, su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören, Bakanlık kayıt sistemlerinde kayıtlı olup, üretim faaliyetlerine devam edenler yararlanabilecek.

Yalnızca söz konusu riskler nedeniyle oluşan hasarlardan etkilenen üretim konusuna/faaliyetine ilişkin krediler bu kapsamda değerlendirilecek.

Kredi başvuruları ve sigorta zorunluluğu
Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, ilgisine göre Bankaya veya TKK?ya yapılacak. Tebliğde belirtilen üretim konularından, Bakanlıkça bir kayıt sistemiyle takip ve kontrol edilen konularda faaliyet gösteren/gösterecek üreticilerin, Bakanlığın ilgili kayıt sistemine kayıtlı olması zorunlu olacak.

Krediler, ilgili mevzuata göre kurulmuş ve çalışma izni almış ve/veya alacak işletmelere kullandırılacak.

Kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri), krediye konu tarımsal ürünler ve doğrudan kredi konusu olmamakla birlikte, bu faaliyetin yapılabilmesi için gerekli girdilerin alınması amacıyla kredi kullanılan tarımsal varlıkların (örneğin, yalnızca yem giderlerinin finansmanı amacıyla kredi kullanılan hayvancılık faaliyetlerinde krediye konu olmasa da yem alımına konu hayvanlar ve benzeri) kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunlu olacak.

Kredi konusu varlığın 5363 sayılı Kanun kapsamında olması halinde Devlet Destekli Tarım Sigortası aranacak.

Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere aynı konuda kredi kullandırılmayacak. Tebliğde yer alan kredi konularından, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve lisanslı depoculuk yatırımlarına yönelik krediler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacaklar.

Geçiş hükümleri
Daha önce Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için, 2020 yılı sonuna kadar, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve Kararın uygulama esaslarına ilişkin Uygulama Esasları Tebliği hükümlerinden yararlanmaya devam edecekler.

1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ, 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında (bu tarihler dahil) 3 yıl geçerli olacak. **